Sklep internetowy Krt Katarzyna Topolewska prowadzony jest przez Katarzyne Topolewską pod adresem 87-500 Rypin ul. 3-maja 13/18 w Rypinie, cała produkcja w miejscowości Warpalice 16 87-340 Osiek pod nr nip 8921356434

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Urząd Miasta w Rypinie wydany przez Burmistrza miasta Rypina

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu - zamówienia przyjmowane są:

  • przez stronę tanieimpregnaty.pl
  • przez e-mail: kontakt@tanieimpregnaty.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu 577 020 407
  • przez system allegro: dystrybutorlawek

Wszystkie produkty oferowane przez sklep tanieimpregnaty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, zostały legalnie wyprodukowane na rynek Polski.

Wszystkie ceny na stronach tanieimpregnaty.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w PLN. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT (wymaga uzupełniania dodatkowych danych przy składaniu zamówienia).

tanieimpregnaty.pl dostarcza towary za pośrednictwem dwóch firm:

  • Poczty Polskiej (szczegółowy cennik dostępny w dziale koszty dostawy
  • Firmy kurierskiej DPD (szczegółowy cennik dostępny w dziale koszty dostawy

Zamówiony towar wysyłany jest na koszt odbiorcy za pobraniem lub po dokonaniu przelewu lub za pośrednictwem systemu płatniczego przezlewy24 W przypadku przelewu zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto sklepu. Zamówienia w kwocie minimum 350zł wysyłane są na koszt sklepu (płatność przelewem lub za pobraniem, dotyczy 1 przesyłki do 30kg).

Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Termin realizacji podawany jest każdorazowo przy produkcie. Czas wysyłki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi DPD na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Termin otrzymania przesyłki = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy

W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.

tanieimpregnaty.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy wzbudza ono uzasadnione wątpliwości (brak adresu e-mail, nr telefonu, danych teleadresowych klienta).

tanieimpregnaty.pl gwarantuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty jego wysyłki (Dz.U. nr 22, poz. 271 z dn.02.03.2000). Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwrot bez dowodu zakupu nie jest rozpatrywany. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Przed wysyłką zwracanego towaru prosimy o kontakt ze sklepem.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego z kurierem lub pracownikiem poczty.

1. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, wynikające z różnych ustawień parametrów monitora klienta.

Informacje zamieszczone na stronach sklepu tanieimpregnaty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przez klienta odbioru towaru.

tanieimpregnaty.pl gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe klientów będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Poszczególne promocje obowiązujące w danym czasie nie łączą się.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym tanieimpregnaty.pl

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią i jego akceptacją.